Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, że z Inicjatywy
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wystartował portal SOW , który posłuży osobom
z niepełnosprawnościami
do zdobywania wiedzy
w zakresie m.in. pozyskiwania
środków z PFRON
Więcej informacji 
TUTAJ


- Nasze filmy -
  
 
Relacja 
SGGW TV
z Czwartkowego
Obiadu u Diabetyków
w Warszawie

REKLAMA
Linki do naszych stron:

Doł
ącz do nas na Facebooku!

REKLAMA


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku realizuje w okresie styczeń.2022 - grudzień.2022 projekt „CZWARTKOWE OBIADY U DIABETYKÓW”

Celem Projektu jest wzrost aktywności uczestników/czek projektu (w tym minimum 90% osób z niepełnosprawnością) w różnych dziedzinach życia poprzez organizację 12 imprez pn. Czwartkowe Obiady u Diabetyków w okresie do końca XII 2022 r.

Celem szczegółowym jest rozwijanie form integracji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec tej grupy osób.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 2160 beneficjentów, mieszkańców 7 województw z całej Polski. 

Projekt polega na zorganizowaniu 12 spotkań pod nazwą Czwartkowe Obiady u Diabetyków, zawierających w sobie elementy rehabilitacji społecznej, integracji, edukacji i kultury, które trwają około 4 godzin każde.

Spotkania będą odbywać się poza siedzibą oferenta ze względu na liczbę uczestników, jednak każdorazowo będą to miejsca jak najbardziej dogodne dla beneficjentów ostatecznych, m.in. lokalizacja i warunki architektoniczne, miejsce spotkań odpowiednio dostosowanie architektonicznie do różnego typu niepełnosprawności oraz możliwość dotarcia uczestników (dostępność lokalu - możliwość i koszty dojazdu (przybycia).

Każdy uczestnik Czwartkowych Obiadów u Diabetyków otrzymuje przygotowane na daną imprezę zaproszenie, które stanowi „bilet wstępu”. Uczestnicy są rekrutowani przy wykorzystaniu różnych kanałów/sposobów komunikacji - poprzez kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy.

Każda impreza w ramach Projektu obejmuje:

1. Deser artystyczny – część artystyczna imprezy.

2. Danie główne – wykład i/lub warsztaty dotyczące radzenia sobie z niepełnosprawnością w wymiarze mentalnym i fizycznym.

3. Wspólne występy osób z niepełnosprawnością z profesjonalnymi artystami.

4. Prezentacja krótkich form teatralno – literacko – filmowych, wystawa prac artystycznych, których autorami są osoby z niepełnosprawnością.

5. Wspólne przyrządzanie posiłków – element kultury stołu, w którym osoby znane, popularne (np. aktorzy) wraz z uczestnikami spotkania (w tym beneficjentami ostatecznymi) przygotowują pokazowo posiłki.

W związku z pandemią, imprezy w ramach Projektu Czwartkowe Obiady u Diabetyków, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków o/w w Białymstoku dostosowuje organizację w/w do zmieniających się warunków – np. obostrzenia, w różnych terminach, na różnych terenach, określające np. zakaz przebywania w określonych miejscach, ograniczenia w przemieszczaniu się, organizowaniu imprez i spotkań (gdzie, w jakich warunkach, dla jakiej liczby osób), zmianach w miejscach pracy, zakazy i zalecenia w kwestii wyjścia z domów itp.; zapewniając każdorazowo zachowanie warunków  sanitarno – epidemicznych.

  

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON